Tin cậy

Microsoft OneNote

superuser4k
134.27MB
Tải về
Tải về 500k - 3M
Phiên bản 16.0.10730.20021 4 tuần trước

Mô tả của Microsoft OneNote

CREATE YOUR WAY

Type, hand write, draw, and clip things from the web to get down your thoughts into your notebook. Use OneNote's flexible canvas to place content anywhere you want. You can even scan hand written notes or pages straight into OneNote then make them searchable.GET ORGANIZED

OneNote is set up like a notebook to bring the familiar physical 3-ring binder to the digital era. Easily use sections and pages to separate out thoughts by theme at school, home or work. Not sure where you categorized something? Use our powerful search to look across all of your notebooks or just the page you're on to find what you're looking for, even words on pages you scanned into your notes. You can use tags to label to-do lists, follow up items, mark what's important or make custom labels. Use OneNote as a notebook, journal or a notepad. Organize in one place, from anyplace.COLLABORATE WITH ANYONE

Share your notebook with whomever you want, such as your colleagues or family, and work on your projects together. OneNote syncs your notes across all devices and lets multiple people work on the content together, at the same time. Leave comments or tags to people to ask follow up questions, draw up your ideas, plan and journal the family vacation or check off the to-do list.ACCOMPLISH MORE AT WORK

OneNote is great on your own or when you share with a team. Use it as a notepad for team meetings, brainstorming projects, draw attention to important points or organize key resources to never lose track of what you need. Work together in real time to stay in sync and on the same page. You can log in with 2 accounts at the same time to seamlessly move from work to personal and back. OneNote is available across your favorite devices, no matter what your team likes to use --Android, Apple or Windows-- you can still work together to get more done.ACHIEVE MORE IN SCHOOL

OneNote is great for school for both students and teachers. Take your notes during class with ease, mixing in text, ink, and web clippings. Use OneNote to organize your brainstorms, draw mind maps and develop your ideas for your next school assignment. As a teacher, plan your lessons and have all the information you need right in your pocket and on the go.BETTER TOGETHER WITH OFFICE

OneNote is part of the Office family and works great with your favorite apps, such as Excel or Word to help you do more.NOTES AT THE SPEED OF LIGHT

Use the OneNote badge as a notepad to list your thoughts down no matter when something crosses your mind. The badge hovers on screen and lets you quickly write your thoughts down during a phone call, while on the web or wherever else your mind takes you. In addition to the badge you can launch OneNote from a home screen widget or pin a notebook or page straight to the home screen helping you dive in faster, right where you want.

You can find answers to Frequently Asked Questions about OneNote for Android at http://aka.ms/OnenoteAndroidFAQ  

Requirements:  

• Requires Android OS 4.1 or later.  

• A free Microsoft account is required to use OneNote.  

• OneNote opens existing notebooks created in Microsoft OneNote 2010 format or later. 

• To sync your notes to OneDrive for Business, sign in with your organization's Office 365 or SharePoint account. 

Like us on Facebook, follow us on Twitter, or visit the blog for the latest news:  

http://facebook.com/MicrosoftOneNote 

https://twitter.com/msonenote 

https://plus.google.com/102199506601015331367/ 

http://blogs.office.com/b/microsoft-onenote 

http://OneNote.com 

https://plus.google.com/communities/113633281646135322395/ 

TẠO CÁCH CỦA BẠN

Loại, tay viết, vẽ, và clip thứ từ web để có được xuống suy nghĩ của bạn vào máy tính xách tay của bạn. Sử dụng vải mềm OneNote để đặt nội dung bất cứ nơi nào bạn muốn. Bạn thậm chí có thể quét viết tay ghi chú hoặc các trang thẳng vào OneNote sau đó làm cho họ tìm kiếm.

 

GET TỔ CHỨC

OneNote được thiết lập như một máy tính xách tay để mang lại sự quen thuộc về thể chất 3-ring chất kết dính để kỷ nguyên kỹ thuật số. Dễ dàng sử dụng các phần và các trang để tách ra khỏi những suy nghĩ theo chủ đề ở trường, về nhà hoặc nơi làm việc. Không chắc chắn nơi bạn phân loại một cái gì đó? Sử dụng tìm kiếm mạnh mẽ của chúng tôi để tìm kiếm trên tất cả các máy tính xách tay của bạn hoặc chỉ trang mà bạn đang ở trên để tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm, thậm chí từ trên các trang bạn quét vào ghi chú của bạn. Bạn có thể sử dụng thẻ để dán nhãn danh sách công việc phải làm, theo dõi mục, đánh dấu những gì là quan trọng hoặc làm nhãn. Sử dụng OneNote là một máy tính xách tay, tạp chí hoặc một notepad. Tổ chức ở một nơi, từ bất cứ nơi nào.

 

Phối hợp với BẤT CỨ AI

Chia sẻ máy tính xách tay của bạn với bất cứ ai mà bạn muốn, chẳng hạn như các đồng nghiệp hay gia đình của bạn, và làm việc trên các dự án của bạn với nhau. OneNote đồng bộ hóa ghi chú của bạn trên tất cả các thiết bị và cho phép nhiều người làm việc trên các nội dung với nhau, cùng một lúc. Để lại ý kiến ​​hoặc thẻ để mọi người hỏi câu hỏi tiếp theo, vẽ lên ý tưởng, kế hoạch và tạp chí của bạn gia đình đi nghỉ hay kiểm tra ra khỏi danh sách công việc phải làm.

 

Thực hiện nhiều hơn AT WORK

OneNote là rất tốt trên của riêng bạn hoặc khi bạn chia sẻ với một đội ngũ. Sử dụng nó như một notepad cho các cuộc họp nhóm, dự án động não, gây sự chú ý đến các điểm quan trọng hoặc tổ chức các nguồn lực quan trọng để không bao giờ bị mất theo dõi những gì bạn cần. Làm việc với nhau trong thời gian thực để ở trong đồng bộ và trên cùng một trang. Bạn có thể đăng nhập với 2 tài khoản cùng một lúc để liên tục di chuyển từ công việc đến cá nhân và ngược lại. OneNote có sẵn trên các thiết bị yêu thích của bạn, không có vấn đề gì nhóm của bạn thích sử dụng --Android, Apple hoặc Windows-- bạn vẫn có thể làm việc cùng nhau để có được nhiều hơn thực hiện.

 

ĐẠT ĐƯỢC THÊM TẠI TRƯỜNG

OneNote là rất tốt cho trường hợp cho sinh viên và giáo viên. Hãy ghi chú của bạn trong lớp học một cách dễ dàng, pha trộn trong mẩu văn bản, mực, và web. Sử dụng OneNote để tổ chức brainstorms, vẽ bản đồ tâm trí và phát triển ý tưởng của mình cho trường chuyển nhượng tiếp theo của bạn. Là một giáo viên, kế hoạch bài học của bạn và có tất cả các thông tin bạn cần ngay trong túi của bạn và trên đường đi.

 

CÙNG TỐT HƠN VỚI VĂN PHÒNG

OneNote là một phần của gia đình và văn phòng hoạt động tốt với các ứng dụng yêu thích của bạn, chẳng hạn như Excel hoặc Word để giúp bạn làm nhiều hơn.

 

THUYẾT AT tốc độ ánh sáng

Sử dụng các huy hiệu OneNote là một notepad để liệt kê những suy nghĩ của bạn xuống bất kể khi nào một cái gì đó đi qua tâm trí của bạn. Các huy hiệu dao động trên màn hình và cho phép bạn nhanh chóng viết những suy nghĩ của bạn xuống trong một cuộc gọi điện thoại, trong khi trên web hoặc bất cứ nơi nào khác tâm trí của bạn sẽ đưa bạn. Ngoài các huy hiệu bạn có thể khởi động OneNote từ một widget màn hình chủ hoặc pin máy tính xách tay hoặc trang thẳng vào màn hình chủ giúp bạn bổ nhào nhanh hơn, đúng nơi bạn muốn.

Bạn có thể tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi thường gặp về OneNote cho Android tại http://aka.ms/OnenoteAndroidFAQ

Yêu cầu:

• Yêu cầu hệ điều hành Android 4.1 hoặc sau đó.

• Một tài khoản miễn phí của Microsoft là cần thiết để sử dụng OneNote.

• OneNote sẽ mở hiện có máy tính xách tay được tạo ra trong năm 2010 định dạng Microsoft OneNote hay muộn.

• Để đồng bộ hóa ghi chú của bạn để OneDrive cho doanh nghiệp, đăng nhập bằng tài khoản Office 365 hoặc SharePoint của tổ chức của bạn.

Giống như chúng tôi trên Facebook, theo chúng tôi trên Twitter, hoặc truy cập vào blog cho những tin tức mới nhất:

http://facebook.com/MicrosoftOneNote

https://twitter.com/msonenote

https://plus.google.com/102199506601015331367/

http://blogs.office.com/b/microsoft-onenote

http://OneNote.com

https://plus.google.com/communities/113633281646135322395/

Xem thêm

Người dùng đánh giá cho Microsoft OneNote

4.42
69
5
50
4
7
3
7
2
1
1
4

Đánh giá Microsoft OneNote

Ngôn ngữ
Ứng dụng tốt được đảm bảo!

Ứng dụng tốt được đảm bảo!

Ứng dụng này đã thông qua các bài kiểm tra an ninh cho virus, phần mềm độc hại và các cuộc tấn công độc hại khác và không chứa bất kỳ mối đe dọa nào.

Ảnh đại diện cửa hàng superuser4k
Cửa hàng superuser4k 31.33k 10.92M

Tải về các ứng dụng tương tự trên Microsoft OneNote

Thông tin APK về Microsoft OneNote

Phiên bản APK 16.0.10730.20021
Khả năng tương thích Android 4.4+ (KitKat)


Tải về Microsoft OneNote APK
Tải về