Tin cậy

Microsoft OneNote

rubystars
135.64MB
Tải về
Tải về 3M - 5M
Phiên bản 16.0.11029.20060 1 tuần trước

Mô tả của Microsoft OneNote

CREATE YOUR WAY

Type, hand write, draw and clip things from the web to get your thoughts down into your notebook. Use OneNote’s flexible canvas to place content anywhere you want. You can even scan hand written notes or pages straight into OneNote then make them searchable.

GET ORGANISED

OneNote is set up like a notebook to bring the familiar physical 3-ring binder to the digital era. Easily use sections and pages to separate thoughts by theme at school, home or work. You can use tags to label to-do lists, follow up items, mark what’s important or make custom labels. Use OneNote as a notebook, journal or a notepad. Organise in one place, from anywhere.

COLLABORATE WITH ANYONE

OneNote syncs your notes across all devices and lets multiple people work on the content together, at the same time.

ACCOMPLISH MORE AT WORK

OneNote is great on your own or when you share with a team. Use it as a notepad for team meetings, brainstorming projects, draw attention to important points or organise key resources to never lose track of what you need. Work together in real time to stay in sync and on the same page. OneNote is available across your favourite devices, no matter what device your team likes to use – Android, Apple or Windows

ACHIEVE MORE IN SCHOOL

OneNote is great for school for both students and teachers. Take your notes during class with ease, mixing in text, ink and web clippings. Use OneNote to organise your brainstorms, draw mind maps and develop your ideas for your next school assignment. As a teacher, plan your lessons and have all the information you need in your pocket and on the go.

BETTER TOGETHER WITH OFFICE

OneNote is part of the Office family and works great with your favourite apps, such as Excel or Word, to help you do more.

NOTES AT THE SPEED OF LIGHT

Use the OneNote badge as a notepad to list your thoughts down regardless of when something crosses your mind. The badge hovers on screen and lets you quickly write your thoughts down during a phone call, while on the web or wherever else your mind takes you.

You can find answers to frequently asked questions about OneNote for Android at http://aka.ms/OnenoteAndroidFAQ

Requirements:

• Requires Android OS 4.1 or later.

• A free Microsoft account is required to use OneNote.

• OneNote opens existing notebooks created in Microsoft OneNote 2010 format or later.

• To sync your notes to OneDrive for Business, sign in with your organisation’s Office 365 or SharePoint account.

This app is provided either by Microsoft or a third-party app publisher and is subject to a separate privacy statement and terms and conditions. Data provided through the use of this store and this app may be accessible to Microsoft or the third-party app publisher, as applicable, and transferred to, stored and processed in the United States or any other country where Microsoft or the app publisher and their affiliates or service providers maintain facilities.

Please refer to Microsoft’s End User License Agreement (EULA) for Terms of Service for OneNote on Android. By installing the app, you agree to these terms and conditions: https://support.office.com/legal?llcc=en-us&aid=OneNoteForAndroidLicenseTerms.htm. Microsoft’s privacy statement is available at https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

TẠO CÁCH CỦA BẠN

Nhập, viết tay, vẽ và ghi lại mọi thứ từ web để đưa suy nghĩ của bạn vào sổ ghi chép. Sử dụng canvas linh hoạt của OneNote để đặt nội dung ở bất cứ đâu bạn muốn. Bạn thậm chí có thể quét các ghi chú bằng tay hoặc các trang thẳng vào OneNote sau đó làm cho chúng có thể tìm kiếm được.

ĐƯỢC TỔ CHỨC

OneNote được thiết lập giống như sổ ghi chép để đưa chất kết dính 3 vòng vật lý quen thuộc vào kỷ nguyên số. Dễ dàng sử dụng các phần và trang để phân tách ý nghĩ theo chủ đề ở trường, nhà riêng hoặc cơ quan. Bạn có thể sử dụng thẻ để gắn nhãn danh sách việc cần làm, theo dõi các mục, đánh dấu những gì quan trọng hoặc tạo nhãn tùy chỉnh. Sử dụng OneNote làm sổ ghi chép, sổ ghi chép hoặc sổ tay. Tổ chức ở một nơi, từ bất kỳ đâu.

SỰ KIỆN VỚI BẤT KONE AI

OneNote đồng bộ hóa ghi chú của bạn trên tất cả các thiết bị và cho phép nhiều người cùng nhau làm việc trên nội dung, cùng một lúc.

KẾT THÚC THÊM TẠI CÔNG VIỆC

OneNote tuyệt vời một mình hoặc khi bạn chia sẻ với một nhóm. Sử dụng nó như một notepad cho các cuộc họp nhóm, dự án động não, thu hút sự chú ý đến các điểm quan trọng hoặc tổ chức các nguồn lực quan trọng để không bao giờ mất dấu những gì bạn cần. Làm việc cùng nhau trong thời gian thực để luôn đồng bộ hóa và trên cùng một trang. OneNote khả dụng trên các thiết bị yêu thích của bạn, bất kể thiết bị mà nhóm của bạn thích sử dụng - Android, Apple hoặc Windows

TÌM HIỂU THÊM TRONG TRƯỜNG

OneNote rất tuyệt cho trường học cho cả học sinh và giáo viên. Ghi chú của bạn trong lớp một cách dễ dàng, trộn trong văn bản, mực và các mẩu web. Sử dụng OneNote để tổ chức các bộ não của bạn, vẽ các bản đồ tư duy và phát triển các ý tưởng của bạn cho bài tập ở trường tiếp theo của bạn. Là một giáo viên, hãy lên kế hoạch cho bài học của bạn và có tất cả thông tin bạn cần trong túi và khi đang di chuyển.

TỐT HƠN CÙNG VỚI VĂN PHÒNG

OneNote là một phần của gia đình Office và hoạt động tốt với các ứng dụng yêu thích của bạn, chẳng hạn như Excel hoặc Word, để giúp bạn làm được nhiều việc hơn.

GHI CHÚ TRONG TỐC ĐỘ CỦA ÁNH SÁNG

Sử dụng huy hiệu OneNote làm sổ tay để liệt kê suy nghĩ của bạn bất kể khi nào có thứ gì đó vượt qua tâm trí bạn. Huy hiệu di chuyển trên màn hình và cho phép bạn nhanh chóng viết suy nghĩ của mình trong khi gọi điện thoại, trong khi trên web hoặc bất cứ nơi nào khác mà tâm trí của bạn đưa bạn đến.

Bạn có thể tìm câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về OneNote cho Android tại http://aka.ms/OnenoteAndroidFAQ

Yêu cầu:

• Yêu cầu hệ điều hành Android 4.1 trở lên.

• Cần có tài khoản Microsoft miễn phí để sử dụng OneNote.

OneNote mở sổ ghi chép hiện có được tạo ở định dạng Microsoft OneNote 2010 trở lên.

• Để đồng bộ hóa ghi chú của bạn với OneDrive for Business, hãy đăng nhập bằng tài khoản Office 365 hoặc SharePoint của tổ chức của bạn.

Ứng dụng này do Microsoft hoặc nhà xuất bản ứng dụng của bên thứ ba cung cấp và tuân theo điều khoản và điều kiện bảo mật riêng biệt. Dữ liệu được cung cấp thông qua việc sử dụng cửa hàng này và ứng dụng này có thể được Microsoft hoặc nhà xuất bản ứng dụng bên thứ ba truy cập, và được chuyển đến, được lưu trữ và xử lý ở Hoa Kỳ hoặc bất kỳ quốc gia nào khác nơi Microsoft hoặc nhà xuất bản ứng dụng và các đơn vị liên kết hoặc nhà cung cấp dịch vụ duy trì cơ sở vật chất.

Vui lòng tham khảo Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối của Microsoft (EULA) cho Điều khoản dịch vụ cho OneNote trên Android. Bằng cách cài đặt ứng dụng, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện sau: https://support.office.com/legal?llcc=en-us&aid=OneNoteForAndroidLicenseTerms.htm. Tuyên bố về quyền riêng tư của Microsoft hiện có tại https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

Xem thêm

Người dùng đánh giá cho Microsoft OneNote

4.38
71
5
51
4
7
3
7
2
1
1
5

Đánh giá Microsoft OneNote

Ngôn ngữ

Cờ Microsoft OneNote

Cờ trusted
Hoạt động tốt 0
Cờ needs licence
Cần giấy phép 0
Cờ fake
Ứng dụng giả mạo 0
Cờ virus
Virus 0
Ảnh đại diện cửa hàng rubystars
Cửa hàng rubystars 4.87k 843.14k

Tải về các ứng dụng tương tự trên Microsoft OneNote

Thông tin APK về Microsoft OneNote

Phiên bản APK 16.0.11029.20060
Khả năng tương thích Android 5.0+ (Lollipop)


Tải về Microsoft OneNote APK
Tải về